קישורים שימושיים  
   
     
 
 

כלי עזר

איתור חשבונות בנק מוגבלים

איתור חשבונות של פרטיים וחברות המוגבלים ע"י הבנק
שערי מטבעות
שערי חליפין כפי שמוצגים ע"י בנק ישראל
 
טבלאות מדדים

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

בתי משפט
  בית המשפט העליון
   
  חיפוש פס"ד לפי בית משפט
   
  חיפוש פס"ד בביה"ד הצבאיים
   
  חיפוש פסקי דין - בתי המשפט הצבאיים ביהודה, שומרון וחבל עזה
   
  בתי הדין הרבנים
   

 

 

מוסדות ומשרדי ממשלה
משרד האוצר
 
ביטוח לאומי
 
אתר המכרזים הממשלתיים
 
מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
 
משרד המשפטים
 
אתר הכנסת
 
מינהל מקרקעי ישראל
 
הרשות להגבלים עסקיים
 
מכון היצוא הישראלי
 
לשכת עורכי הדין בישראל
 
מכון התקנים הישראלי
 
הרשות לניירות ערך
 
האגודה לתרבות הדיור
 
משרד הפנים
 
חוקי העזר של רשויות מקומיות באתר משרד הפנים
 
שער הממשלה
 
קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
 
הוראות ניהול בנקאי תקין- המפקח על הבנקים
 
הוראות ביצוע מס הכנסה- רשות המיסים
תוכניות בנין עיר - מחולל דוחות- ממ"י
שיוך יישובים לפקיד שומה
אזורי שיפוט לפי לשכות רשם הירושה ובתי משפט לענייני משפחה
פנקס התובענות הייצוגיות

 

     

 
 

יגאל מצלאוי -משרד עורכי דין ונוטריון    |   טלפון: 03-9040860   |  פקס: 03-9040799   |  אימייל:  Igal@matzlavi.com

 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ